Anna i Mario Cappello

Instytutu Ewangelizacji Świata ICPE

Anna i Mario Cappello to założyciele Instytutu Ewangelizacji Świata ICPE. Wspaniałe małżeństwo, liderzy, mentorzy i świeccy misjonarze, którzy zarządzają projektami Instytutu na poziomie globalnym. Pełni miłości wobec innych, zawsze są gotowi do tego, by służyć w każdych warunkach. Ich motto to: “Znamy Jezusa i chcemy czynić Go znanym”.

Towarzyszą wielu na ich ścieżkach rozeznawania duchowego oraz podejmowania decyzji w zgodzie z wolą Bożą. Są także autorami publikacji teologicznych, mówcami na konferencjach chrześcijańskich oraz współtwórcami licznych akcji charytatywnych oraz ewangelizacyjnych.