Dlaczego warto?

+

Eucharystia| Nauczania i wykłady| Chwała i uwielbienie| Modlitwa wstawiennicza| Warsztaty| Grupy dla dzieci| Grupa dla młodzieży

Squeezebox Portfolio Template

Show projects
1

WizjaMisja

Św. Paweł pisze, że ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi (Rz 8,14). Weekendowe Szkoły są przestrzenią, w której ludzie każdego wieku i stanu mogą nauczyć się słuchać Jego głosu i współpracować z Nim.

2

Nasze miejscew Kościele

Jest to wydarzenie katolickie, a organizatorzy działają za zgodą władz Kościoła i błogosławieństwem biskupów.

Organizatorami są międzynarodowy Instytut Ewangelizacji Świata ICPE Misja, który jest powołany w Kościele do uwielbienia i ewangelizacji, oraz katolickie wspólnoty lokalne.

3

WiekDla kogo

 • osoby dorosłe
 • studenci
 • rodzice z dziećmi
 • osoby konsekrowane
 • małżeństwa
4

NasiMówcy

Posługujący — świeccy jak i kapłani — są autorytetami, których doświadczenie potwierdza nie tylko zdobyta wiedza teologiczna (dr Anna Saj, dr Carol Razza, ks. dr hab. Sławomir Pawłowski), ale doświadczenie i nadnaturalne działanie Boga w ich życiu.

więcej +
5

Jak to wygląda?Plan

 • Eucharystia
 • Nauczania i wykłady
 • Chwała i uwielbienie
 • Modlitwa wstawiennicza
 • Warsztaty
 • Grupy dla dzieci
 • Grupa dla młodzieży
6

Metoda pracyz dziećmi

Przede wszystkim polega ona na pracy jednocześnie z dziećmi i rodzicami. Przez większość czasu jesteśmy razem, a dzielimy się na grupy, tylko podczas nauczań i wykładów. Liderzy grup dziecięcych i grupy młodzieżowej realizują ten sam program, który dorośli, lecz metodami właściwymi dla percepcji członków grupy.

Organizatorzy

ICPE

Patronat

Przeczytajprzed przyjazdem

Zaplanuj czas!

Zobacz, kiedy najbliższe wydarzenie.

Wydarzenia
góra