Mówcy

Rada ds. Apostolstwa Świeckich KEP

Polska | ARMIA DZIECI

Świecka ewangelizatorka

Warszawa | Home Project

POLSKA | ARMIA DZIECI

Toruń | Światło w mieście

Warszawa | Abba Youth

SNE GLIWICE | Dotyk Boga