Mówcy

DĘBICA | Trener biznesu

ŻUKOWO | Gwiazda Betlejemska

BYDGOSZCZ | Ogród Chwały

KRAKÓW | Głos na Pustyni

Warszawa | UWIELBIENIE

LUBLIN | PRZYJACIELE OBLUBIEŃCA

SKIERNIEWICE | WSPÓLNOTA GŁOS PANA

TORUŃ | Inicjatywa Pro-Misja