Mówcy

LUBLIN | PRZYJACIELE OBLUBIEŃCA

SKIERNIEWICE | WSPÓLNOTA GŁOS PANA

TORUŃ | Inicjatywa Pro-Misja

Dr Domu Misyjnego | Zduńska Wola

GLIWICE | SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI

Warszawa | Edukacja z Wartościami

MALTA | rektor seminarium ICPE

WŁOCHY | Świecki misjonarz

Dr Instytutu Ekumenicznego KUL