lic. mgr Edyta Brzezińska

LIDER | ARMIA DZIECI

Z wykształcenia i pasji teolog. W przymierzu z Instytutem Ewangelizacji Świata ICPE od 2014.

W projekcie Szkoła Ducha – Chrześcijański e-learning, prowadzi zajęcia z daru prorokowania. Ten temat zgłębiała w ramach swoich studiów magisterskich, broniąc pracę na temat: “Dar proroczy w nurcie neocharyzmatycznym”. Po czym uzyskała Licencjat Kościelny na Wydziale Ekumenicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie kontynuuje obecnie studia, pisząc swoją dysertację doktorską: “Dar proroctwa w nauczaniu wybranych mówców nurtu charyzmatycznego kościołów i wspólnot chrześcijańskich”.

Jest częścią zespołu dr Anny Saj, gdzie zainicjowała Stacjonarne Kursy Przemiany Myślenia oraz Wieczory Metamorfozy. Jest wsparciem merytorycznym, pomaga uczestnikom i służy swoją wiedzą i doświadczeniem. Koordynuje wydarzenia Stowarzyszenia Kobiet Katolickich Magnificat w Polsce. Kocha malować, gotować i chodzić po górach, a w wolnym czasie zdobywa nową umiejętność – grę na skrzypcach.