Jerzy i Małgorzata Rycharscy

Pastorzy wspólnoty Kościoła Bożego w Chrystusie w Kaliszu. Od lat noszą w swoim sercu pasję dla Bożej obecności, odnowy Kościoła oraz transformacji naszego kraju. Bardzo ważną dla nich dziedziną jest też modlitwa i działania na rzecz Izraela.

Jerzy i Rycharski – poświęcony bez granic Bogu, rodzinie, kościołowi i Polsce, służy, głosi oraz dzieli się objawieniem, jakie daje mu Ojciec z Nieba. Od lat nosi w swoim sercu pasję dla Bożej obecności, odnowy Kościoła oraz transformację naszego kraju.

Założyciel Domu Modlitwy 24/7 w Kaliszu, inicjator corocznych międzynarodowych tygodni uwielbienia w Izraelu i Kaliszu, inspirator konferencji “Jest Więcej”.

Małgorzata Rycharska – jest częścią zespołu POLSKA DLA JEZUSA, pastor wspólnoty KOŚCIOŁA BOŻEGO W CHRYSTUSIE w Kaliszu. Od lat nosi w swoim sercu pasję dla Bożej obecności, dla odnowy Kościoła oraz transformację naszego kraju. Bardzo ważną dziedziną jest też modlitwa i działania na rzecz Izraela. Z mężem Jerzym mają dwoje dzieci: Filipa i Natalię.