Mówcy

Dr Domu Misyjnego | Zduńska Wola

GLIWICE | SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI

Warszawa | Edukacja z Wartościami

MALTA | rektor seminarium ICPE

CZŁONKOWIE MISJI ICPE

WŁOCHY | Świecki misjonarz

Dr Instytutu Ekumenicznego KUL