Ks. Francis Vinod D’Souza

MALTA | rektor seminarium ICPE

Wraz z Instytutem ICPE rozwijającym się w wielu krajach, w sercach założycieli Anny i Mario Cappello powstało pragnienie, aby księża mieli tę samą duchowość i byli integralną częścią społeczności. Pragnęli, by kapłani podzielali te samo wezwanie do głębokiej relacji z Jezusem i pasję do ewangelizacji, jak i wspierali wspólnotę we wszystkich jej potrzebach duszpasterskich i liturgicznych, podróżując z zespołami misyjnymi do różnych części świata.

Bóg odpowiedział na ich pragnienie. W sierpniu 2015 r. Za zgodą H.E. Charles. J. Scicluna, arcybiskupa Malty, założono seminarium ICPE na Malcie. Ks. Francis Vinod D’Souza, który pochodzi z Indii, został mianowany na rektora seminarium. Obecnie księża i seminarzyści przechodzą tam studia i formację seminaryjną.

Księża ICPE kierują się duchowością wspólnoty ignacjańskiej i charyzmatycznej, radykalnie odpowiadając na wezwanie do ewangelizacji: „poznać Chrystusa i uczynić Go znanym”. Prowadzą ludzi do osobistego spotkania z Jezusem poprzez sakramenty, rekolekcje, wspomnienia, doradztwo, programy formacyjne, seminaria i inne.