ICPE Malezja

CZŁONKOWIE MISJI ICPE

Instytut Ewangelizacji Świata – Misja ICPE jest misją katolicką złożoną z chrześcijan zaangażowanych w ewangelizację świata. Misja ICPE poświęca się formacji i szkoleniu katolików, tak aby mogli być bardziej skutecznymi ewangelizatorami. Poprzez ewangelizację, naśladowanie Chrystusa, budowanie wspólnoty oraz uczynki miłosierdzia Misja ICPE realizuje swoje cele szkolenia, formacji, służby Kościołowi oraz wpływania na świat dla Chrystusa. Misja ICPE jest Międzynarodowym Stowarzyszeniem wiernych Chrystusowi Prawa Pontyfikalnego i jest misyjnym przejawem Międzynarodowej Wspólnoty Przymierza Chwała Boga.

Misja ICPE prowadzi swoją działalność opierając się na dwóch filarach – uwielbieniu i ewangelizacji. Z uwielbienia wynika przemiana umysłu i radość głoszenia dobrej nowiny. Poprzez ewangelizację, uczniostwo, budowanie wspólnoty i dzieła miłosierdzia, szkolą katolików, formując ich do posługi w Kościele i zdobywania świata dla Chrystusa.

Podczas Weekendowej Szkoły misjonarze z Malezji będą dzielić się swoją mądrością i doświadczeniem.