Jacek i Anna Weigl

Warszawa | Edukacja z Wartościami

Jacek to wizjoner, mentor, działacz społeczny, doradca. Ma na sercu Edukację z Wartościami w Polsce oraz integrowanie ludzi. Ukończył Wydział Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w finansach i bankowości, ale ma na sercu rozwój edukacji w duchu wartości takich jak odpowiedzialność, wzajemna pomoc, szacunek, uczciwość. Jest jednym z pionierów edukacji chrześcijańskiej w Polsce.

W 2003 roku stworzył Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja, które prowadziło Szkołę „Samuel”. Do 2014 roku pełnił funkcję dyrektora. Zainspirował wizją edukacji chrześcijańskiej 27 placówek edukacyjnych (przedszkola, szkoły, gimnazja) w całej Polsce. Tę szkołę założył dla swojego najstarszego syna.

Anna jest żoną Jacka, jak i matką piątki dzieci. Śpiewa w zespole muzycznym, uczy się grać na pianinie. Pracuje jako wychowawczyni i nauczycielka geografii oraz przyrody.