Ks. dr hab. Tomasz Szałanda

POLSKA | autor HARYzMATY

Kapłan archidiecezji warmińskiej, doktor habilitowany teologii, wykładał homiletykę w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu i Pieniężnie, autor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów z zakresu demonologii, mariologii i homiletyki. Od 2000 r. proboszcz parafii w Stawigudzie.

Proboszcz parafii pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Stawigudzie; wykładał homiletykę w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu i w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie; redaktor serii wydawniczej „Biblia w przepowiadaniu homilijnym”, autor książek z zakresu homiletyki, demonologii i mariologii, a także artykułów opublikowanych m.in. na łamach “Ateneum Kapłańskiego”, “Studiów Warmińskich” i “Studiów Redemptorystowskich”. Obecne zainteresowania skupiają się wokół wspólnot i posługi charyzmatycznej, czego owocem jest najnowsza książka HARYzMATY, czyli kościółkowe „łubu – dubu”.

Podczas kazań ks. Tomasz Szałanda porusza z wielką elokwencją temat nakładania rąk na głowę podczas modlitwy wstawienniczej, domniemanej niemaryjności charyzmatyków i posługi uzdrawiania. Uważa, że świeccy chociaż najchętniej są widziani w małżeńskiej służbie Kościołowi, powinni być zachęcani do posługi charyzmatycznej.

W swoich nauczaniach odczarowuje domniemaną pentekostalizację Kościoła. Podkreśla, że te kwestie niepotrzebnie dzielą ludzi i wywołują w przestrzeni internetowej istne burze.

Odnosząc się do tych aktualnych tematów, w swoich katechezach analizuje dokumenty Kościoła, Pismo Święte, sięga po żywoty świętych i czerpie z własnego kapłańskiego doświadczenia, by odpowiedzieć na wszelkie stawiane obecnie pytania. Stara się to robić lekkim, zrozumiałem dla każdego, często dowcipnym językiem. Zachęca w swoich nauczaniach do otwartości na działanie Parakleta i podążania za jego działaniem.