Ks. dr hab. Przemysław Kantyka

Dr Instytutu Ekumenicznego KUL

Doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, specjalista w zakresie ekumenizmu.

„Wielkie duchowe bogactwo, którego istnienia nie zawsze podejrzewamy u innych chrześcijan, nie może wyrządzić nam szkody, możemy jedynie zostać przez nie ubogaceni” — stwierdził ks. Kantyka w publikacji „Ekumenizm dla ewangelizacji”.

Kim jest? Po pierwsze jest księdzem diecezji kieleckiej Kościoła Rzymskokatolickiego i wykładowcą w diecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach.

Jest też reprezentantem Konferencji Episkopatu Polski w Międzynarodowej Sieci Współpracy Kościołów Basenu Morza Bałtyckiego „TheoBalt” i delegatem Papieskiej Rady Do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan w Komisji Dialogu Baptystyczno-Katolickiego.