ks. Piotr Jasek

Dr Domu Misyjnego | Zduńska Wola

Człowiek Roku 2017 w powiecie Zduńskowolskim w dziedzinie „Działalność społeczna i charytatywna”. Ksiądz Piotr pracuje w parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli z dziećmi i młodzieżą podejmując ogrom działań na ich rzecz w ramach projektu Trampolina. Projekt Trampolina to zarówno świetlica dla młodzieży, jak i klub dziecięcy i ośrodek wsparcia.

Ks. Piotr Jasek pochodzi z Żywca. Do Zgromadzenia Księży Orionistów wstąpił w 1987 roku, a seminarium w Zduńskiej Woli ukończył w 1995 roku i przyjął święcenia kapłańskie. Pracował w Kaliszu, Warszawie i Włocławku. Przez dwie kadencje pełnił obowiązki wikariusza prowincjalnego.

Ks. Piotr Jasek w Zduńskiej Woli jest też dyrektorem Domu Misyjnego Księży Orionistów.