Piotr Roszkowski

LIDER UWIELBIENIA

Przeżył najdłuższe rekolekcje zamknięte w swoim życiu, które trwały 7 lat i 8 miesięcy. Dosłownie w zamknięciu, ponieważ tyle trwał Jego wyrok. Dziś głosi o tym, że dla Boga nie ma ludzi straconych i każdy może doświadczyć Jego nieskończonej dobroci.

W trakcie odbywania kary pozbawienia wolności skończył studia wyższe na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uzyskując tytuł licencjata z zakresu Pracy Socjalnej. Będąc osadzonym współprowadził Kurs Alpha dla osadzonych zakładu karnego. Rok 2016 był przełomowy w Jego nawróceniu, ponieważ do Lubelskiego zakładu karnego wraz z Marią Vadią przyjechała wspólnota Armii Dzieci. W trakcie spotkania ewangelizacyjnego Maria prorokowała Piotrowi, że będzie jeździł i głosił, będzie prowadził uwielbienia. Proroctwo w życiu Piotra zaczęło wypełniać się już dwa miesiące po opuszczeniu zakładu karnego.

Dziś uczestniczy w spotkaniach wspólnoty Boży Pokój z Wołomina Apostolskiego Ruchu Wiary, prowadzi uwielbienia, modli się wstawienniczo, gra na gitarze basowej i elektroakustycznej. Człowiek orkiestra, który nie tylko zagra, ale pomaluje ściany i wybuduje dom. Od 2020 roku mąż Joanny.