Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski

Sekretarz RKEP ds. Ekumenizmu

Asystent kościelny ARMII DZIECI

Pallotyn, ekumenista, dogmatyk, wykładowca w Instytucie Ekumenicznym KUL oraz w Pallotyńskim Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, sekretarz Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu

i przewodniczący Archidiecezjalnej Rady Ekumenicznej przy Metropolicie Lubelskim.

Nauczania +