Sławomir Płusa

Ks. dr | Koordynator Odnowy

“Nie będę przekonywał ludzi, że istnieje zło, chcę pomagać ludziom”

Ks. dr Sławomir Płusa pochodzi ze Skarżyska-Kościelnego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 r. z rąk bp. Edwarda Materskiego. Przez następne 3 lata był wikariuszem w Kozienicach. W latach 1992-96 studiował pedagogikę i homiletykę w KUL, a w latach 1996-2001 odbył studia doktoranckie z zakresu teologii pastoralnej i homiletyki w Wuerzburgu i Tybindze w Niemczech.

Od dłuższego czasu jest związany z Odnową w Duchu Świętym i wspólnotami ewangelizacyjnymi. Pełni funkcję ogólnokrajowego koordynatora Odnowy. W swojej diecezji pełni posługę egzorcysty. Jest oddany ewangelizacji i pomocy ludziom w odkrywaniu swojego powołania w Kościele.