Stasia Iżyk-Dekowska

Dr Alfa Polska

Stasia Iżyk-Dekowska

Teolog, biblista, ewangelizator, dyrektor Krajowego Biura „ALFA”, lider wspólnoty „Dom Zwycięstwa”, założycielka stowarzyszenia ”Pro-misja”, które zajmuje się ewangelizacją w Polsce oraz w innych krajach.

góra
© 2018 Projekt Rhema Lublin. Wszelkie prawa zastrzeżone.