Stasia Iżyk-Dekowska

TORUŃ | Inicjatywa Pro-Misja

Stanisława Iżyk-Dekowska ukończyła studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie studia biblijne na Instytucie Nauk Biblijnych KUL. Jest założycielem ewangelizacyjnej wspólnoty Dom Zwycięstwa w Toruniu oraz dyrektorem Stowarzyszenia ProMisja – Przymierze Katolików na rzecz Ewangelizacji i Misji, które jest siecią wspólnot wywodzących się ze wspólnoty w Toruniu i od roku 2002 prowadzi działalność misyjną w Mongolii.

Zaangażowana w ewangelizację, zainicjowała w Polsce w 1999 r. kurs Alpha. W latach 2005-2912 była Dyrektorem Krajowego Biura Alpha, a obecnie jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Alpha Polska. Od 2011 roku prowadzi w ramach Stowarzyszenia ProMisja wspólnotę w Warszawie.