Witek Wilk

Świecki ewangelizator

Witek to świecki, charyzmatyczny ewangelizator. Prowadził rekolekcje w całej Polsce, a także w Irlandii, w Niemczech, na Ukrainie, w Chinach.

Ma żonę i czwórkę dzieci. Jest świadkiem Boga, który żyje i działa. Mówią o nim, że jest współczesnym Świętym Pawłem i choć on sam mówi, że te słowa są na wyrost, to jednak konferencje, które głosi i rekolekcje, które prowadzi, gromadzą ogromne rzesze ludzi spragnionych Dobrej Nowiny.

Kiedy przemawia, Bóg uzdrawia z chorób, leczy rany, dokonują się nawrócenia.