Dla pierwszych 10 osób
Tematyka i terminy ustalane indywidualnie.

  • 20 minutowe spotkanie wstępne,
  • 7 spotkań po 50 min pracy indywidualnej.