Karol Sobczyk

KRAKÓW | Głos na Pustyni —  Założyciel i Prezes Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni, w ramach której podejmuje szereg działań na rzecz jedności, wzrostu i odnowy Kościoła. Psycholog, mówca, sekretarz Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej. W latach 2012-2017, również w ramach Sekretariatu, ściśle współpracował z abp Grzegorzem Rysiem. Od 2018 roku jest członkiem Rady … Czytaj dalej

Projekt Przebudzenie

Warszawa | UWIELBIENIE — Projekt Przebudzenie to grupa uwielbienia, która powstała w 2012 podczas wspólnie organizowanej konferencji. W skład grupy wchodzą liderzy uwielbienia z warszawskich wspólnot katolickich. Wołam Przyjdź to debiutancka płyta zespołu, który na co dzień prowadzi szkołę uwielbienia Worship Central oraz warsztaty uwielbienia.

Ks. Krzysztof Kralka

LUBLIN | PRZYJACIELE OBLUBIEŃCA — W sierpniu 2002 roku w czasie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski doświadczył nawrócenia wchodząc w żywą relację z Bogiem co zaowocowało decyzją o wstąpieniu do Stowarzyszenia apostolstwa katolickiego (xx pallotyni) w którym w 2009 roku przyjął świecenia kapłańskie.

Marcin Zieliński

SKIERNIEWICE | WSPÓLNOTA GŁOS PANA — Lider wspólnoty „Głos Pana” ze Skierniewic, w którego spotkaniach modlitewnych uczestniczą tysiące osób, a profile w mediach społecznościowych obserwuje łącznie ponad 100 tysięcy fanów.

Stasia Iżyk-Dekowska

TORUŃ | Inicjatywa Pro-Misja — Stanisława Iżyk-Dekowska ukończyła studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie studia biblijne na Instytucie Nauk Biblijnych KUL. Jest założycielem ewangelizacyjnej wspólnoty Dom Zwycięstwa w Toruniu oraz dyrektorem Stowarzyszenia ProMisja – Przymierze Katolików na rzecz Ewangelizacji i Misji, które jest siecią wspólnot wywodzących się ze wspólnoty w Toruniu i od roku … Czytaj dalej

ks. Piotr Jasek

Dr Domu Misyjnego | Zduńska Wola — Człowiek Roku 2017 w powiecie Zduńskowolskim w dziedzinie „Działalność społeczna i charytatywna”. Ksiądz Piotr pracuje w parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli z dziećmi i młodzieżą podejmując ogrom działań na ich rzecz w ramach projektu Trampolina. Projekt Trampolina to zarówno świetlica dla młodzieży, jak i klub dziecięcy i ośrodek … Czytaj dalej

Michał Świderscy

GLIWICE | SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI — Michał Świderski jest liderem Szkoły Nowej Ewangelizacji w Gliwicach. Od ok. 2012 roku posługuje z mocą modlitwą o uzdrowienie. Jest mężem Liliany i ojcem trójki synów. Wierzący i gorliwy katolik.

Jacek i Anna Weigl

Warszawa | Edukacja z Wartościami — Jacek to wizjoner, mentor, działacz społeczny, doradca. Ma na sercu Edukację z Wartościami w Polsce oraz integrowanie ludzi. Ukończył Wydział Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w finansach i bankowości, ale ma na sercu rozwój edukacji w duchu wartości takich jak odpowiedzialność, wzajemna pomoc, szacunek, uczciwość. Jest jednym … Czytaj dalej

Ks. Francis Vinod D’Souza

MALTA | rektor seminarium ICPE — Wraz z Instytutem ICPE rozwijającym się w wielu krajach, w sercach założycieli Anny i Mario Cappello powstało pragnienie, aby księża mieli tę samą duchowość i byli integralną częścią społeczności. Pragnęli, by kapłani podzielali te samo wezwanie do głębokiej relacji z Jezusem i pasję do ewangelizacji, jak i wspierali wspólnotę we … Czytaj dalej

ICPE Malezja

CZŁONKOWIE MISJI ICPE — Instytut Ewangelizacji Świata – Misja ICPE jest misją katolicką złożoną z chrześcijan zaangażowanych w ewangelizację świata. Misja ICPE poświęca się formacji i szkoleniu katolików, tak aby mogli być bardziej skutecznymi ewangelizatorami. Poprzez ewangelizację, naśladowanie Chrystusa, budowanie wspólnoty oraz uczynki miłosierdzia Misja ICPE realizuje swoje cele szkolenia, formacji, służby Kościołowi oraz wpływania na … Czytaj dalej