Marco Cicoletti

WŁOCHY | Świecki misjonarz — Marco Cicoletti to mąż i ojciec dwóch córek. W maju 1992 roku przeżył spotkanie z Jezusem. Było to dla niego nieoczekiwane i zaskakujące. To doświadczenie całkowicie zmieniło jego życie. Dzięki doświadczeniu wylania Ducha Świętego Ewangelia i słowo Boże stały się żywe i Jezus nie był już „teorią, którą się zwalcza”, ale … Czytaj dalej

Ks. dr hab. Przemysław Kantyka

Dr Instytutu Ekumenicznego KUL — Doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, specjalista w zakresie ekumenizmu.

Ks. dr hab. Tomasz Szałanda

POLSKA | autor HARYzMATY — Kapłan archidiecezji warmińskiej, doktor habilitowany teologii, wykładał homiletykę w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu i Pieniężnie, autor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów z zakresu demonologii, mariologii i homiletyki. Od 2000 r. proboszcz parafii w Stawigudzie.

Armia Dzieci

ŚWIECCY, KATOLICCY, RADYKALNI — Jest częścią Międzynarodowego Instytutu Ewangelizacji Świata ICPE Misja. Powstała jako odpowiedź na pragnienie Boga: „Chcę widzieć w Kościele armię dzieci”. Została powołana w Kościele do uwielbienia i ewangelizacji, w których mają swoje miejsce wszystkie pokolenia.

dr Carol Razza

USA | Magnificat — Przez ponad trzydzieści lat pracowała jako licencjonowany terapeuta, prowadząc placówkę poradnictwa rodzinnego w Wellington na Florydzie w USA. Napisała doktorat na temat: badania dzieci i młodzieży oraz pracę magisterską z psychologii terapeutycznej na Uniwersytecie Nova. Prowadziła warsztaty i seminaria związane z tematyką udanego rodzicielstwa.

dr Anna Saj

POLSKA | ARMIA DZIECI — Anna Saj jest wspaniałą żoną, matką sześciorga dzieci, doktorem nauk teologicznych w zakresie teologii ekumenicznej, niezwykle namaszczonym mówcą, nauczycielem i liderem. Potrafi pogodzić pracę zawodową z działalnością misyjną i wspólnotową, inspirując wiele środowisk do otwarcia się na jedność między pokoleniami. Posługując w Polsce i za granicą widziała wiele uzdrowień, znaków i … Czytaj dalej

Maria Vadia

USA | CHWAŁA BOŻA — Maria jest świecką misjonarką i ewangelizatorką, założycielką fundacji Chwała Boża, która zajmuje się głoszeniem Jezusa i prawdy o zbawieniu i Królestwie Bożym. W jej ramach funkcjonuje grupa modlitewna Chrystusa Króla, szkoła Słowa Bożego, odbywają się modlitwy o uzdrowienie.

Sławomir Płusa

Ks. dr | Koordynator Odnowy — “Nie będę przekonywał ludzi, że istnieje zło, chcę pomagać ludziom”

Witek Wilk

Świecki ewangelizator — Witek to świecki, charyzmatyczny ewangelizator. Prowadził rekolekcje w całej Polsce, a także w Irlandii, w Niemczech, na Ukrainie, w Chinach.